София, ул. Русалийски проход 15–17, вх. 3, офис 41
0888 95 28 97, 0894 399 942, info@roditeli.info

Развиващи игри

Всяко дете е уникално.То има собственни, индивидуални заложби.Нашата задача като родители е да му помогнем да разкрие тези свои таланти, да създадем базата за неговото бъдещо развитие.

Представяме на Вашето внимание част от игрите за развитие уменията на мъничетата:

Игри за развитие на речта.

Игри за развитие на въорбажението.

Игри за развитие на мимика и интонация.

Игри за развитие на фините движения.

Игри за развитие на координацията на движенията.

Игри за развитие на мисленето.

Игри за развитие на вниманието.

Игри за развитие на паметта.

Игри за развитие на пространствената ориентация.