София, ул. Русалийски проход 15–17, вх. 3, офис 41
0888 95 28 97, 0894 399 942, info@roditeli.info

Развитие на координацията на движенията

  • Развиват координацията преливането на вода от една чаша в друга, ходенето по права линия (?по въже?), скачането на един крак, ?прави като мен? - повторението на движения.
  • Завържете очите на детето и му дайте да пипне различни предмети (вълненото одеало, гладката стена, студените плочки, мекия килим) и нека се опита да познае кое какво е.
  • Научете детето със завързани очи да разпознава предметите и по звука, който издават (плискането на вода в чаша, шумкането на вестник, почукаите по стъклото на прозореца, по радиатора, по чаша, по метал и т.н.).