София, ул. Русалийски проход 15–17, вх. 3, офис 41
0888 95 28 97, 0894 399 942, info@roditeli.info

Развитие на мимика и интонация

  • ?Театър?. Задачата на детето е точно да повтори казана от Вас фраза, възпроизвеждайки и мимиката, и интонацията, и жестовете.
  • ?Настроение?. Една и съща фраза се казва с различини интонации. Например, ?Къде е мама?? може да се каже и весело, и изплашено, и сърдито.