София, ул. Русалийски проход 15–17, вх. 3, офис 41
0888 95 28 97, 0894 399 942, info@roditeli.info

Развитие на мисленето

  • Незаменим помощник във всички развиващи игри са различните картинки с изображения на животни, предмети от бита, дрехи и т.н. Но най-вече това се отнася до игрите за класификация по различни признаци (малко-голамо, животно-растение, диво-домашно, по цветове и т.н.). За тези игри може да използвате картички от лото, снимки, рисунки от списания (бъдещите майчета могат да започнат да подготвят материал ако скучаят през бременността). Може да класифицирате също така игрални карти, всякакви играчки.
  • Играта се усложнява като отделите 4 изображения, от които 1 не си е на мястото. Например: петел ? кокошка- врабче ? котка, жаба- елха- краставица ? домат и т.н.
  • ?Съкровище?. Научете детето да разчита прости карти и схеми. Скрийте в стаята ?съкровището? (например, любимото мече или бонбон), нарисувайте карта на стаята и с червено кръгче отбележете мястото на ?съкровището?.
  • Детето скрива някоя играчка или картинка. Вие трябва да познаете какво е скрито като задавате въпроси. Детето има право да Ви отговаря само с ?Да? и ?Не?. Например, скрита е рисунка. Това животно ли е? ? Не. ? Птица ли е? ? Да ? Голяма ли е? ? Не ? В града ли живее? ? Да ? Врабче. След време детето ще се научи също да задава въпроси и да отгатва.