София, ул. Русалийски проход 15–17, вх. 3, офис 41
0888 95 28 97, 0894 399 942, info@roditeli.info

Развитие на пространствената ориентация

  • Вземете 2 листа на квадратчета. На единия нарисувайте несложна начупена линия. Това е пътечката, по която трябва да мине Ежко за да отиде на гости на приятеля си Мечо. Детето не вижда вашата рисунка. За да помогне на Ежко, то трябва да нарисува на своя лист същата линия, следвайки вашите словесни инструкции: ?2 квадратчета надолу, 3 квадратчета на дясно, 1 на горе и т.н.? След като детето нарисува пътечката сверете я с вашата за да разберете стигнал ли е Ежко при Мечо.
  • Ако детето още не може да брои и не знае къде е ляво/дясно, предложете му друг вариант на играта. Нека да рисува, а вие му давайте инструкции кое къде да е нарисувано: "В средата на листа ? голям червен кръг, под него ? голям зелен квадрат, а над кръга ? малко синьо триъгълниче, а до него ? червен квадрат и т.н."