София, ул. Русалийски проход 15–17, вх. 3, офис 41
0888 95 28 97, 0894 399 942, info@roditeli.info

Развитие на вниманието

  • "Забранена дума" ? Избирате забранена дума - може да бъде някой цвят (жълто) или някое качество (малък). Подхвърляте на детето топка и едновременно с това му задавате въпроси (Морето е синьо, а слънцето? Каква на цвят е розата? А маргаритката? Слонът е голям, а мишката?) Детето трябва да отговаря, а вместо забранените думи да казва например "абракадабра".
  • "Наблюдател" ? Предложете на детето да влезе в ролята на наблюдател и да намери в стаята 5 кръгли (червени, твърди, гладки и т.н.) предмета.