София, ул. Русалийски проход 15–17, вх. 3, офис 41
0888 95 28 97, 0894 399 942, info@roditeli.info

Как расте детето? Да предотвратим падането

Няколко простички правила ще са достатъчни, за да попречим детето да падне на земята и да се удари. Да видим кои са.

По-добре да предпазиш, отколкото да лекуваш. Този израз важи напълно за паданията, вероятност, която може да бъде избегната, ако се вземат някои предпазни мерки, продиктувани от здравия разум. Първият категоричен съвет е да не се изпуска детето от поглед, когато е седнало в столчето за хранене, сложено върху дюшечето за преобличане или е легнало на леглото. От втория или третия си месец то може да извършва резки и непредвидими движения и да се озове на земята. Освен това, от шестия или седмия месец нататък, детето може да се подхлъзне напред или да подпре крачетата си, когато е седнало в столчето си за хранене.

ВНИМАНИЕ С ДЮШЕЧЕТО ЗА ПРЕОБЛИЧАНЕ

Падането от дюшечето за преобличане ви застрашава от момента, в който детето се научи да се обръща и върти около себе си. За да избегнете опасността, е достатъчно да не го оставяте само дори за миг.

Препоръчително е, съответно, да се уверите, че всичко необходимо за преобличане на детето ви е под ръка, преди да го поставите върху дюшечето. Ако ви се наложи да се отдалечите, дори само за да вземете ританки от чекмеджето, е по-разумно да гушнете детето в ръце; миг на разсеяност е достатъчен за малкото, за да се обърне и да падне от дюшека.

СЛЕД НАВЪРШВАНЕ НА НЯКОЛКО МЕСЕЦА, ПО-ДОБРЕ В КРЕВАТЧЕТО

Когато пространството в кошчето се окаже недостатъчно, препоръчва се да преместите детето в креватче. Знае се, че преградите или стените на кошчето са прекалено ниски, за да осигурят достатъчна защита, когато детето се научи да се движи повече и да променя позата си.

Преградите на креватчето трябва да са минимум 60 сантиметра високи, от всеки един достъпен за детето ъгъл, откъдето то може да се изправи на крака. Когато започне да се изправя, полезно е да поставите на пода около креватчето няколко възглавнички, с цел да омекотите ударите, в случай, че детето успее да прескочи над преградата.

НА СТОЛЧЕТО ЗА ХРАНЕНЕ, ВИНАГИ СЪС ЗАКОПЧАНИ КОЛАНИ

Голяма част от инцидентите се дължат на падания от столчетата за хранене. Този вид падания могат да бъдат избегнати, като се взимат предпазни мерки осигурителните колани, с които е снабдено столчето, да са винаги закопчани. Освен това, важно е малкото да няма възможност да повдигне таблата или да се плъзне под нея. Подходящо е да изберете столче с широка основа, за да избегнете обръщане.

Център «Съвременни родители»
13 ноември 2005 г.

Още материали