София, ул. Русалийски проход 15–17, вх. 3, офис 41
0888 95 28 97, 0894 399 942, info@roditeli.info

Да предпазим бебето от замърсяването

Автомобилите, отоплението, производството..... отделят вредни газове за дихателната система на бебето.

Ще ви разкрием кои са и как да избегнете тези невидими заплахи.

Увеличаването на трафика, включването на отоплителни системи и климатици и производствата на фабрики и заводи, заедно с климатичните характеристики на летните и зимни месеци, превръщат тези два годишни сезона във време на най-голямото замърсяване на въздуха. Децата са по-податливи от вързастните към носителите на замърсяване. Техните дробове и бронхи са много чувствителни към токсичните вещества, тъй като дихателната им система се развива и бронхиалните разклонения са все още слаби. Освен това, имунната им система не е достатъчно ефикасна, за да ги защити от тази агресия.

КЪДЕ Е ЗАПЛАХАТА?

В градската среда най-често срещаните вредни вещества са: въглеродният окис, отделян от автомобилите, смятан за един от най-вредните, понеже снижава способността за поемане на кислород от кръвта; азотният окис, също изхвърлян от ауспусите на колите, е много токсичен и засяга респираторния апарат, дробовете, увеличава предразположението към вирусни инфекции и спира растежа; тропосферният озон е причинител на очни възпаления, слуз в дихателната система, предизвиква главоболие, кашлица и затруднява функцията на дробовете; серният анхидрид, отделян в производството и отоплителни системи? Тези и много други замърсители непрекъснато се вдишват от живеещите в градовете бебета. Вредни вещества, които се наслагват в техните дихателни пътища и могат да причинят бронхити, болки в гърлото, кашлица, очни проблеми....

Могат дори да предизвикат асматични кризи и да обострят алергични проблеми.

КАК ДА ГИ ПРЕДПАЗИМ?

Въпреки че не е лесно да се опазим от невидимите зарази, все пак могат да се вземат някои мерки за намаляване на опасността:

 • Избягвайте разходки с бебето по улици или квартали с голямо движение / 60% от замърсяването на атмосферата идва от автомобилите/.
 • По-добре е да носите бебето в ръце или в кенгуру. В количката то се намира точно на нивото на ауспусите на колите.
 • Избягвайте също индустриалните зони.
 • Винаги, когато можете, отидете до морето или в планината, за да диша чист въздух и да се пречистят белите му дробове.

ШУМОВО ЗАМЪРСЯВАНЕ

Опасността не е само в атмосферата. Бебетата са особено чувствителни и към друг вид замърсяване: шумовото. Законът поставя граници на шума /65 децибела през деня и 55 нощем/, но въпреки това обикновено се нарушават; само шумът от нормалния трафик надхвърля многократно тази граница. Шумът може да причини главоболие, нервни разстройства или нарушаване съня на бебето.

СЕЗОНИ НА ВИСОКО ЗАМЪРСЯВАНЕ

 • ЗИМА. Студът и безветрието пораждат т.нар. ?термична инверсия?: най-ниските слоеве от въздуха, които съдържат най-много замърсители, се задържат много близо до земята и не се вдигат, докато не изгрее слънцето.
 • ЛЯТО. Тропосферният озон, отделян от колите и фабриките, осъществява реакция със слънчевата светлина и става по-агресивен. Този вид озон не трябва да се бърка със защитния слой озон във високата част на атмосферата.

А СЪЩО И У ДОМА

Дори и в къщи бебето ви не е защитено от замърсяването: прах, акари, цигарен дим и почистващи препарати са основните причинители. Можете да ги избегнете:

 • Не пушете в стаята на детето и проветрявайте редовно къщата, ако има пушачи.
 • Редовно почиствайте повърхностите, където се крият акари: дюшеци, дивани, килими.
 • Изплаквайте с вода, след като се използвали почистващи препарати.
 • Избягвайте употребата на инсектициди и аерозоли.
 • Проветрявайте в часовете от деня с най-малък трафик: ще избегнете шума и ще влязат газове от колите.

Център «Съвременни родители»
18 ноември 2005 г.

Още материали