София, ул. Русалийски проход 15–17, вх. 3, офис 41
0888 95 28 97, 0894 399 942, info@roditeli.info

Арттерапия за бременни

Изкуството като помощник

Казват, че бременната жена трябва да е заобиколена само от красиви неща - да разглежда красиви картини, да слуша красива музика, да чете красиви книги... Красотата зарежда бъдещата майка с положителни емоции, които се отразяват и върху бебчето. Изкуството носи в себе си всички прелести на заобикалящия ни свят и е неизчерпаем източник на положителни емоции. Но не само с това изкуството помага на бъдещите майки.

Що е то арттерапия?

Първоначално терминът "арттерапия" възниква в теоретическите идеи на З.Фройд и К.Юнг и буквално означава специализирана форма на психотерапия чрез изкуство, и най-вече чрез изобразителна и творческа дейност. Постепенно арттерапията получава популярност и днес широко се използва от психиатри, психолози и педагози.

Основната цел на арттерапията е хармонизиране на развитието на личността чрез развитие на самопознанието и самоизразяването. Арттерапията използва въображението за да изправи лице в лице съзнателното и безсъзнателното и да изглади конфликтите между тях. Арттерапията може да бъде използвана по няколко начина:

  • Анализ и интерпретация на съществуващи произведения на изкуството;
  • Самостоятелно творчество (създаване на произведения на изкуството);
  • Съчетание на самостоятелното творчество с анализ и интерпретация.

В зависимост от подхода арттерапията се дели на музикотерапия, изотерапия, танц-терапия, писходрама, терапия с приказки и др.

Музикотерапия

През 90-те години на ХХ век музикотерапията става един от най-популярните методи, използвани от психолози и психиатри. Но всичко ново е добре забравено старо. Още корифеите на античната цивилизация Питагор, Аристотел, Платон са обръщали внимание на целителната сила на музиката. Според тях музиката установява пропорционален ред и хармония във Вселената, в това число и в нарушената хармония на човешкото тяло.

Влиянието на музиката върху тялото се обяснява с въздействието на звуковите вибрации. Звуците създават енергийни полета, които карат всяка клетка на организма да резонира. Ние поглъщаме музикалната енергия и тя нормализира ритъма на дишане, пулса, кръвното налягане, температурата, премахва мускулното напрежение.

Музиката по време на бременността оказва положително влияние и върху майката, и върху детето, поражда положителни емоции, премахва вътрешните противоречия, успокоява, настройва на вълните на любовта. Релаксираща, отпускаща, успокояваща музика бъдещата майка може да слуша по всяка време на деня (и сутрин, и вечер преди лягане). Обстановката трябва да бъде удобна, приятна, осветлението да не е ярко. Професионалистите съветват по време на такива музикални сеанси да се диша не с гърдите, както всички сме свикнали, а през корема. Така въздухът прониква в клетките на организма и му помага по-добре да се отпусне.

Слушането на музика, пеенето на детски песнички помага за установяване на контакт с детето още преди раждането. А когато и бъдещия татко участва детето свиква с гласовете на родителите, долавя любовта им, чувства се желано и чакано. Това не само влияе на развитието на детето, но и хармонизира отношенията в семейството.

Каква музика да слуша бъдещата майка зависи предимно от нейните вкусове, предпочитания и настроения. Специалистите съветват да се избягва музика, характерна с части диссонанс, отсъствие на форма , нерегулярни ритми. Като най-добра за релаксация се приема класическата музика, детската и традиционните народни мотиви.

Изотерапия

Изотерапията е едно от най-развитите направления в съвременната арттерапия. Тя използва средствата на изобразителното изкуство: рисуване, скулптура, апликации и др. Основната идея е творческият акт, който позволява на човек да усети и разбере самия себе си, свободно да изрази мислите и чувствата си, мечтите и надеждите си, да се освободи от негативните последствия на конфликтни и стресови ситуации.

От всички средства на арттерапията най-леснодостъпно за бъдещите майки е рисуването. Рисувайки, бременната жена дава воля на чувствата, желанията и фантазиите си. Тя не просто изразява своето възприятие на действителността, но има и възможност да я модели по свой вкус. Рисуването помага на бъдещата майка по-лека да приема болезнени, неприятни образи и събития. Едно от най-мощните средства, с които разполага изобразителното изкуство, са цветовете. Въплъщавайки в себе си многообразието на околния свят, танцът на цветовете внася спокойствие и хармония в сърцата на бъдещите майки.

Танц-терапия

Корените на танц-терапията се крият дълбоко в древността, където танцът е бил важна част от живота. Хората са използвали движенията на тялото като средство за комуникация още преди възникването на речта, чрез танца са изразявали емоциите си. Съвременното развитие на танц-терапията започва през първата половина на ХХ век с революционните промени в танцовото изкуство, а именно: отхвърлянето на строгата и структурирана техника на балета и появата на свободния танц. Танцьорите-новатори възприемали танца като средство за изразяване на индивидуалността, смятали са, че той въвлича в движенията цялата личност - и тялото, и интелекта, и душата. Базирайки се на тези идеи психолозите откриват, че танцът позволява на човек да изкаже всичко, даже това, което е трудно да бъде предадено с думи. Използвайки естествената радост, енергия и ритъм, които са достъпни за всички, танцът помага на човек да се адаптира в заобикалящия го свят, да намери особен, разбираем език за общуване.

Танц-терапията за бременни решава няколко задачи. От една страна, танцът е вид физическо натоварване, което всяка бременна жена може сама да регулира и за разлика от другите видове упражнения носи и емоционален характер. От друга страна, танц-терапията концентрира вниманието на бъдещата майка върху тялото и телесните усещания, помага за регулиране ритъма на дишане. Раждането е процес, в който главен участник е тялото. Ако майката чувства тялото си, умее да разгадава сигналите, които то й подава, тя съответно може да реагира, да предприеме необходимите действия за подпомагане лекото протичане на раждането. Танц-терапията има и експресивен аспект, т.е. дава възможност на бъдещата майка да изрази моментните си емоции, мислите, които я вълнуват непрекъснато, страховете и притесненията си. Освен това, свободният танц е вид творчество и носи радостта на съзиданието.

Бременността открива в нас неподозирани пориви да творим красота. Не потискайте тези пориви, а се потопете в приказния свят на изкуството.

Автор:

Петя Лечева - Център "Съвременни родители"

Други публикации