София, ул. Русалийски проход 15–17, вх. 3, офис 41
0888 95 28 97, 0894 399 942, info@roditeli.info

Какъв е той, бащата на семейството?..

За да узнаете по добре, предлагаме на вашата съпруга да отговори на следните 24 въпроса:

При отговор "съгласна" - 2 точки, при "не съвсем" - 1, а при "не съм съгласна" - 0.

Съгласна ли сте с утвърждението, че:

Въпрос ?1. Съпругат ви се справя по-добре с по-голями деца, отколкото с новородени.

Въпрос ?2. След развод децата трябва да остават при майката.

Въпрос ?3. Добрият съпруг е и добър баща.

Въпрос ?4. Мъжът не трябва да проявява своите чувства, както жените.

Въпрос ?5. При възпитаването на децата мнението на бащата е решаващо.

Въпрос ?6. След раждането на детето, жената отделя по-малко внимание на мъжа.

Въпрос ?7. По-добре да живея без съпруг, отколкото да търпя лош мъж.

Въпрос ?8. След като жената прави всичко по-добре от мъжа, нека тя да възпитава децата.

Въпрос ?9. Ако детето неможе да се справи с нещо, винаги трябва да се обръща към майката.

Въпрос ?10. Колкото по-силна е любовта към детето, толкова по-лесно е да се възпитава.

Въпрос ?11. Бащата трябва да се меси във възпитанието на децата само тогава, когато го помоли майката.

Въпрос ?12. След развода на родителите, детето което живее с майка си изобщо не забелязва отсътствието на бащата.

Въпрос ?13. Майките обикновенно прекалено много глезат децата.

Въпрос ?14. Бащата е полезно да прекарва отпуската си заедно със семейството.

Въпрос ?15. Момчетата още от ранно детство трябва да се възпитават по-различно отколкото момичетата.

Въпрос ?16. Някои деца предпочитат да прекарват времето си повече с бащата.

Въпрос ?17. Имате ли чувство, че за вашата съпруга детето е по-важно отколкото вас.

Въпрос ?18. Във всичките въпроси относно възпитанието вие може да замените пълноценно вашата съпруга.

Въпрос ?19. Детето трябва да уважава повече бащата, отколкото майката.

Въпрос ?20. Вашата жена винаги се бърка, когато вие започнете да се занимавате с детето.

Въпрос ?21. При желание един мъж може да се справи не по-лошо от жена със отглеждането на новородено.

Въпрос ?22. Бащата е по-важен за сина, отколкото за дъщерята.

Въпрос ?23. Вашата жена не ви възприема като сериозен възпитател.

Въпрос ?24. Когато в семейството има баби и дядовци възпитаването е по-лесно.

А сега пресметнете, колко точки сте събрали във всяка група от въпроси.

В първа група влизат въпросите под номера: 1, 4, 5, 12, 13 15, 19, 22

Във втора група влизат въпросите под номера: 2, 6, 8, 9, 11, 17, 20, 23

В трета група влизат въпросите под номера: 3, 7, 10, 14, 16, 18, 21, 24

Всяка група съответства на типа, към който се отнася бащата на вашето семейство. В която група имате най-много точки, към този тип вие принадлежите.

Тип 1 - "традиционен"

Той е глава на семейството, напълно представлява вашите интереси в общуването с ?външния свят?; той е ? ?последната инстанция?; и при решенията по възпитанието на вашите деца. Понякога е строг; голямо значение придава на дисциплината, изисква от децата изпълнение на своите задължения. В многодетни семейства той отделя със всяка измината година все повече внимание на възпитаването на децата, особенно на синовете. Но по принцип между него и децата няма задушевни отношения. Децата се отнасят към баща си здържано, т.к. чувстват, че той не знае достатъчно добре тяхните нужди и желания.

Тип 2 - "бащата е загрижен основно за семейното благополучие"

Мъжа предоставя пълна свобода на жената във въпросите свързани с възпитанието на децата. Счита, че той и без това не може да замени жената в тази работа. Още повече, че той постоянно е ангажиран със своята работа. Но даже в свободното си време не гори от желание да се позанимава с децата. И не случайно, че след време и децата започват да се отнасят към него резервирано. В тези случаи жената може да прибегне до някои хитрости ? отвреме на време да отива за няколко дни при родителите си, и да оставя на мъжа си да гледа децата. Тогава той ще разбере, че жена му, му има доверие и като баща.

Тип 3 - "съвременен баща"

За такъв баща общуването, грижите за децата ? са съвсем нормални и естествени неща. Независимо че и той няма толкова свободно време колкото му се иска, вечерно време той обикновенно е с децата си. Той обича децата, не се притеснява да им показва своите чувства, умее не само да играе с по-възрастните деца, но и да се грижи и за новородени. Децата го обожават. Своите най-съкровени желания те със удоволствие споделят с него и с майката.

А сега сами отговорете на въпросите, а след това сравнете отговорите. Разминават ли се?

Ако да, то заедно обсъдете отговорите на въпросите които особенно се отличават. Един такъв разговор може да бъде доста полезен и за родителите и за децата.